Rio 2 ริโอ เจ้านกฟ้าจอมมึน 2 (2014)

Rio 2 ริโอ เจ้านกฟ้าจอมมึน 2 (2014)

Rio 2 ริโอ เจ้านกฟ้าจอมมึน 2 (2014)

ดูหนัง Rio 2 ริโอ เจ้านกฟ้าจอมมึน 2 (2014) HD

เรื่องย่อ Rio 2 ริโอ เจ้านกฟ้าจอมมึน 2 (2014)

เมื่อ จูล ตัดสินใจว่าลูกๆ ทั้งสามต้องเรียนรู้การเป็นนกที่แท้จริง เธอ รวมถึง บลู และลูกๆ จึงทิ้งชีวิตแสนเชื่องในเมืองแห่งแสงสี เพื่อออกเดินทางสู่ป่าอเมซอน พวกเขาได้พบกับเหล่าสัตว์ป่าที่มีความดุร้าย ขณะที่บลูกำลังปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนบ้านใหม่อยู่นั้น นอกจากเขาจะต้องเผชิญหน้ากับจอมอาฆาต ไนเจล แล้ว ยังต้องพบกับพ่อตาที่สุดแสนจะน่ากลัวอีกด้วย


It's a jungle out there for Blu, Jewel and their three kids after they're hurtled from Rio de Janeiro to the wilds of the Amazon. As Blu tries to fit in, he goes beak-to-beak with the vengeful Nigel, and meets the most fearsome adversary of all: his father-in-law.

Comments