Creation of the Gods I Kingdom of Storms (封神第一部 朝歌风云) กำเนิดเทพเจ้า 1 อาณาจักรแห่งพายุ (2023)

Creation of the Gods I Kingdom of Storms (封神第一部 朝歌风云) กำเนิดเทพเจ้า 1 อาณาจักรแห่งพายุ (2023)

Creation of the Gods I Kingdom of Storms (封神第一部 朝歌风云) กำเนิดเทพเจ้า 1 อาณาจักรแห่งพายุ (2023)

ดูหนัง Creation of the Gods I Kingdom of Storms (封神第一部 朝歌风云) กำเนิดเทพเจ้า 1 อาณาจักรแห่งพายุ (2023) HD

เรื่องย่อ Creation of the Gods I Kingdom of Storms (封神第一部 朝歌风云) กำเนิดเทพเจ้า 1 อาณาจักรแห่งพายุ (2023)

เมื่อใต้หล้าต่างระส่ำระสายภายใต้อำนาจของประมุขทรราชแห่งราชวงศ์ซาง นักพรตเซียนจึงต้องนำม้วนกระดาษศักดิ์สิทธิ์มายังโลกมนุษย์ เพื่อชำระล้างชะตาต้องสาปให้อาณาจักร

ระยะเวลา: 148 Min

ความละเอียด: HD

Rating: 0

7.3

Rating(1)


#netflix #จีน # CreationoftheGodsIKingdomofStormsพากย์ไทย #ดูCreationoftheGodsIKingdomofStormsไทย #ดูCreationoftheGodsIKingdomofStormsฟรี #ดูCreationoftheGodsIKingdomofStormsSUBTHAI #ดูCreationoftheGodsIKingdomofStormsซับไทย #ดูCreationoftheGodsIKingdomofStormsออนไลน์ #CreationoftheGodsIKingdomofStormsเต็มเรื่อง #CreationoftheGodsIKingdomofStormsพากย์ไทย #CreationoftheGodsIKingdomofStormsไทย #CreationoftheGodsIKingdomofStorms2023 # 封神第一部朝歌风云พากย์ไทย #ดู封神第一部朝歌风云ไทย #ดู封神第一部朝歌风云ฟรี #ดู封神第一部朝歌风云SUBTHAI #ดู封神第一部朝歌风云ซับไทย #ดู封神第一部朝歌风云ออนไลน์ #封神第一部朝歌风云เต็มเรื่อง #封神第一部朝歌风云พากย์ไทย #封神第一部朝歌风云ไทย #封神第一部朝歌风云2023 # กำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุพากย์ไทย #ดูกำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุไทย #ดูกำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุฟรี #ดูกำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุSUBTHAI #ดูกำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุซับไทย #ดูกำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุออนไลน์ #กำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุเต็มเรื่อง #กำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุพากย์ไทย #กำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุไทย #กำเนิดเทพเจ้า1อาณาจักรแห่งพายุ2023 # ดูหนัง #เว็บดูหนังออนไลน์ #ดูหนังย้อนหลัง #ดูหนังมาใหม่

Comments

Leave a comment