Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน 2006

Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน 2006

Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน 2006

ดูหนัง Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน 2006 HD

เรื่องย่อ Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน 2006

เรื่องราว ที่หมู่บ้านเล็กเล็กของเขา โดนกลุ่มนักรบชาวมายัน บุกทำลายจนวอดวาย คนที่ไม่ถูกสังหารก็ถูกลาก ผ่านป่า ตลุยข้ามแม่น้ำ ลัดเลาะหน้าผา ไปจนถึง อาณาจักรมายัน สถานที่ที่เหล่าคนที่ถูกจับมา ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะถูกขายเป็นทาส ส่วนผู้ชายก็จะถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยเทพเจ้า ด้วยพิธีกรรมควักหัวใจออกมา ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แลัวตัดคอ

#Apocalypto #อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน #Apocalypto อะพอคคาลิพโต้ ปิดตำนานอารยชน

Comments

Leave a comment